CALIFORNIA RANCH ROPING

Dvaja jazdci (cutter a roper), disciplína je na čas, časový limit 60 sekúnd, dvojkolová súťaž, každý jazdec má v danom kole jeden hod. Súťaží sa v aréne rozdelenej čiarou. Pomer rozdelenia a spôsob vyznačenia určí hlavný rozhodca podľa kvality stáda a rozmerov arény.
Stádo teliat je označené číslami a je zhromaždené na dobytčej strane. Jazdci majú každý laso a vypúšťacou hondou. V momente keď kôň pretne deliacu čiaru, začína sa merať čas a je ohlásené číslo teľatá.  Jazdec (roper) čaká za deliacou čiarou a druhý jazdec (cutter) mu sám teľa oddelí zo stáda a preženie ho za čiaru, kde už druhý jazdec (roper) môže lasovať. V okamžiku kedy roper hodí laso, musí byť teľa v pohybe v ľubovoľnom chodu a musí byť na nedobytčej strane arény.  Pri prvom oddelení určeného teľatá na nedobytčiu stranu, môžu si obaja jazdci navzájom pomáhať. Chytenie teľatá sa rozumie hodenie slučky lasa na akúkoľvek časť zvieraťa (okrem nosa, uší, chvosta) a následne omotanie lasa okolo hrušky  a rozopnutie lasa. Potom jazdec ukáže jednému z rozhodcov omotanie lasa okolo hrušky (dally). Disciplína je ukončená omotaním lasa okolo hrušky a nasledujúcim vycvaknutim hondy. Keď honda vycvakane skôr než je laso namotané na hrušku, tak čas beží ďalej. Iba tento spôsob chytenia teľaťa je platný.
V prípade neúspešného hodu na teľa, nastupuje druhý jazdec a chytá teľa rovnakým spôsobom. Pri oddeľovaní a lasovaní nesmie na nedobytčiu stranu prebehnúť viac ako 4 teľatá. Jazdci sa musia vystriedať. Jazdec, ktorý išiel prvé kolo ako cutter, ide v druhom kole ako roper a opačne. Laso musí byť hodené na teľa, nie nasadené.

Diskvalifikácia za porušenie pravidiel disciplíny:

 •  neukazanie hrušky rozhodcovi
 •  pád koňa alebo jazdca neznamená diskvalifikáciu pokiaľ jazdec sa nepokúsi o pokračovanie v zaháňaní dobytka pred tým než znova nasadne
 •   keď jazdec roper pomáha jazdcovi cutterovi pri prvom vypichovaní
 •   keď prebehnú viac ako 4 teľatá na nedobytčiu stranu
 •   zalasovanie teľaťa na dobytčej strane
 •   chytenie teľaťa za nepovolenú časť tela (nos, uši, chvost)
 •   diskvalifikácia jedného člena týmu vedie automatický k diskvalifikácií celého týmu

Diskvalifikácia za nešportové chovanie

 •   použitie oťaže, biča, lasa a iných obdobných pomôcok k tlačeniu vylosovaného kusa dobytka
 •   nadmerná hrubosť, hnanie voči teľati a koňovi
 •   prejdenie teľaťa,  šliapanie  na teľa či jazda cez teľa takým spôsobom, že teľa je zvalené na zem
 •   kôň teľa kusne alebo kopne
 •   zahnanie teľaťa (teliat) do ohradenia takou silou, že narážajú na ohradenie  
 •   viditeľné zranenie koňa. ktoré by obmedzovalo koňa pri preteku
 •   keď jazdec v aréne pred pretekom spozoruje nedpôsobilé teľa (napr. zranené, ležiace) musí to oznámiť rozhodcovi. Ak jazdec odštartuje, uzná stádo za spôsobilé a nemôže mu byť poskytnutý opravný pokus

Akákoľvek tvrdosť voči teľaťu a koňovi je starostlivo posudzovaná rozhodcom. Keď ju uzná ako neadekvátnu a nadmernú, i toto povedie k diskvalifikácií.

Zdroj: Internet

By: Vladimír Hurajt