FURMANSKÉ PRETEKY

Fotenie týchto pretekov je vždy o pohotovosti fotografa. Ovplyvňujú ho samozrejme aj iné ukazovatele hlavne vystihnúť dobré typy koní, ktoré vynikajúco spolupracujú s furmanov a platí to aj naopak. V neposlednom rade musím spomenúť aj tolerantnosť furmanov, ktorí ak vás poznajú, že ste znalý problému, tak vám dovolia aj bližší kontakt. Potom už samozrejme všetko záleží od fotografa. Ten musí dokonalé poznať každú súťažnú disciplínu, vybrať si svoju pozíciu a hlavne nesmie brániť a ovplyvňovať samotný priebeh.

Prvá disciplína je „slalom s vozom“ a prekonávanie jednotlivých prekážok. Azda najobľúbenejšia prekážka v rámci pretekov je prechod potokom na Toryšskom kantáre v obci Torysa. Scény sú dynamické, ale tiež nie všetky záprahy to vedie prejsť razantne. Pri tejto disciplíne musíme však oceniť a presnosť zastavenia jedným kolesom na presne určenom bode a to najprv predným a potom zadným kolesom, cúvanie do vymedzeného priestoru so zhodením kolíka, prechod cez umelo vytvorený mostík. Samozrejmosťou je aj slalom kde sa vyžaduje vynikajúci odhad furmana na prechod bez zhodenia kužeľov.

Ďalšou súťažnou  disciplínou je „umenie v práci s drevenou kladou“. Táto disciplína si vyžaduje  sústredenú súčinnosť  furmana, jeho pomocníka a záprahu. Furman a jeho pomocník sa už nevezú na voze ale musia celú disciplínu chodiť aj bežať za svojim záprahom. Väčšinou táto disciplína obsahuje prekonanie  päť  prekážok a to nielen ťahaním klady ale aj jej tlačením. Vysoká náročnosť tejto disciplíny kladie na umenie furmana pri vedení záprahu , aby  nedošlo k zraneniu koní. Väčšinou ide o tieto úlohy:

  • tlačením klady trafiť do visiaceho zvonca alebo zhodiť kolík
  • kladou trafiť do žliabku, v ktorom je klátik a ten musí byť kladou vytlačený až spadne za prekážku
  • natiahnutie klady na povalku, teda priečne uložené, cca 50 cm hrubé a dlhé asi 1,5 m drevo
  • umiestnenie klady tlačením  na miesto z ktorého vychádzal a to veľmi presne ku cieľovej klade, v malom priestore  prepnúť záprah do druhej klady
  • posledná úloha, klusom kladu odtiahnuť do cieľa   

Poslednou súťažnou disciplínou je  „ťažký ťah s dvoj záprahom  – kráľovská disciplína“. V nej furmani musia preukázať umenie vedenie záprahu v ťahaní ťažkého bremena. Väčšinou to predstavuje 6 ks klád o objeme 6×3/4 m3. Náročnosť disciplíny je vždy znásobená aktuálnym terénom.  Bremená sa postupne pripínajú, teda každých 10 metrov pomocník pripne ďalšiu kladu. Celková dĺžka je bola 50 m, ktorú  furman so záprahom a postupným pripínaním klad musí zvládnuť do dvoch minút. Je to základné pravidlo, ktoré je určené pravidlami AFuS pre ochranu zvierat – koní, aby nedošlo k ich trápeniu. Zároveň furman, ktorý vedie záprah nesmie kone udrieť bičom, inak by bol diskvalifikovaný. 

Zúčastnil som sa viacerých pretekov furmanov ale asi najviac ma upútal Toryšský kantár, jednak atmosférou a dodržiavaním pravidiel. No ani ostatné neboli zlé a vyznačovali sa svojskou atmosférou. Objektívy čo používam je hlavne „dlhé“ sklo Sigma 70-200mm, f/2,8 a v poslednom čase Nikkor 200-500 mm, f/5,6. Svoje čaro majú fotky s Nikkorom 24-70 mm, f/2,8. Fotenie je však stále náročnejšie vzhľadom na našu konkurenciu s mobilom. No verím, že sa ešte aj v budúcnosti zúčastním takýchto pretekov furmanov a obohatím môj album KONE.  

by: Vladimír Hurajt