RODEO POD TATRAMI

Medzi moje obľúbené témy fotenia určite patrí aj fotenie pretekov rodea. Preteky prebiehajú v mnohých disciplínach, ktoré delíme na:

Dobytkárske disciplíny – Alley, Breakaway Roping, Calf Roping, California Ranch Roping, Catle Penning, Catle Branding, Ranch Roping, Ranch Sorting, Speed Penning, Steer Wrestling, Steer Wrestling – stuha, Team Penning, Team Sorting, Trailer Loading

Rýchlostné disciplíny – Barrel Race, Pole Bending

Doplnkové disciplíny – Hats, Rescue Race, Ribbon Race

 

BARREL RACE sa organizuje dvojkolovo a jazdcovi sa započítava stále lepší čas z prvej alebo druhej jazdy. Pri diskvalifikácií jazdca v danom kole sa zapisuje čas v hodnote 5 minút. Trasa musí byť presne vymedzená. Barely musia byť tri a musia byť umiestnené tak, že najvzdialenejší od vjazdu do corralu tvorí vrchol rovnoramenného trojuholníka s druhými dvoma. Základňa rovnoramenného trojuholníka je dlhá 21 m a je rovnobežná so štartovacej čiary. Vzdialenosť základni od štartovacej čiary je 12-15 m. Výška rovnoramenného trojuholníka je 24,9 m a dĺžka ramien 27 m. Minimálna vzdialenosť barelu od ohradenia je 4 m. Jazdec musí obísť všetky barely v corralu a po obídení každého musí vždy pretnúť svoju dráhu. Štartovná a cieľová čiara musí byť jasne vyznačená. Štart je povolený aj letmý. Meranie času začína a končí v okamžiku, keď kôň pretne štartovnú a cieľovú čiaru. Po štartu obchádza súťažiaci barely buď sprava, alebo zľava od najbližšieho k vzdialenejšiemu. Po obídení posledného sa vracia do cieľa priamym smerom. Za každý prevrátený barel je jazdec potrestaný 5-ti trestnými sekundami k dosiahnutému času. Ak nedodrží kurz, tak je potrestaný diskvalifikáciu. Pri rovnosti časov sa koná jedná alebo viac rozjazd.

 

POLE BENDING sa organizuje  dvojkolovo, jazdcovi  sa započítava lepší čas z prvej alebo druhej jazdy. Pri diskvalifikácií jazdca v danom kole sa zapisuje čas v hodnote 5 minút. Štartovacia a cieľová čiara musí byť jasne vyznačená. Štart je povolený aj letmý. Meranie času začína a končí keď kôň pretne štartovnú a cieľovú čiaru. Tyčí je šesť a sú postavené v priamom smere od vjazdu do corralu, sú od seba vzdialené minimálne 630 cm. Vzdialenosť prvej tyče od štartovacej čiary je 630 cm, vzdialenosť poslednej tyče od ohrady je minimálne 630 cm. Výška tyčí musí byť najmenej 2,5 m a tyče musia mať výrazne vodorovné pruhy dvoch farieb. Jazdec absolvuje túto disciplínu podľa dvoch možnosti. A to buď sprava alebo zľava tak, že v priamom smere dôjde k poslednej tyčí, potom urobí obrat o 180° okolo posledne tyče a pokračuje slalomom medzi tyčami späť. Potom medzi prvou tyčou a štartovacom čiarou urobí medzi prvou tyčou a štartovacou čiarou prevedie obrat a znova slalomom dôjde za poslednú tyč a v priamom smere sa vracia do cieľa. Za každú zvalenú tyč je jazdec potrestaný 5 sekundami k dosiahnutému času. Pri rovnosti času sa konajú jedna alebo viac rozjazd.

 

To sú moje najobľúbenejšie disciplíny na fotenie pri týchto krásnych súťažiach kde sa snažím zachyť vynikajúcu súrnu koňa a jazdca alebo jazdkyne, obratnosť a samozrejme rýchlosť. O tom práve majú hovoriť zachytené okamihy fotoaparátom. Ako sa mi to darí môžete posúdiť aj v mojich galériách na tejto moje osobnej stránke.

by Vladimír Hurajt